PRESENTACIÓ


Aquest blog se crea com a eina de comunicació entre els diferents tècnics d'handbol, per a la seva formació, reciclatge o, simplement, per a la recerca de diferents recursos. Quant major sigui la participació i aportació de tots els tècnics, més enriquiment hi haurà per a tots.
Salut i handbol !!!